เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน
กำลังดำเนินการปรับปรุงคะ

เทศบาลเมืองตะพานหิน

เลขที่ 14 ถนนหนุมาน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746