สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ หัวหน้าส่วนราชการ ] 
      

    เทศบาลเมืองตะพานหิน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน ในท้องที่ตำบลตะพานหินได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นเทศบาลตำบลตะพานหินเมื่อพุทธศักราช  2478  มีพื้นที่  1.345  ตารางกิโลเมตร
    เทศบาลตำบลตะพานหิน ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ บริเวณหนองสาธารณะที่เรียก หนองตะกรุดเจ๊ก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดพฤกษะวันโชติการาม ภายในเนื้อที่  10 กว่าไร่ เนื่องจากอาคารเดิมเป็นอาคารไม้ซึ่งสร้างมานานประมาณ 40 ปี ชำรุดทรุดโทรมจนยากแก่การดูแลรักษา ประกอบกับมีเนื้อที่จำกัด ไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับการขยายหน่วยงาน เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อและเพื่อเป็นศรีสง่า จึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะพานหิน โดยใช้เงินก่อสร้างเป็นเงิน 5,900,000  บาท ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2527  เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลตะพานหิน  เลขที่  14 ถนนหนุมาน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น โดยได้ขยายไปทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำน่าน มีพื้นที่ขยายเขตแล้ว 5.2023 ตารางกิโลเมตร และในปีพุทธศักราช  2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลตะพานหิน เป็นเทศบาลเมืองตะพานหิน

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 

เทศบาลเมืองตะพานหิน
เลขที่ 14 ถนนหนุมาน  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746  Email :

Copyright 2013. taphanhin.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.